نمایش دادن همه 7 نتیجه

Azul Sintra

تومان 1,500,000
 
 • دسته بندی : خانوادگی، استراتژی
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 10+

ABYSS

تومان 1,400,000
 
 • دسته بندی : خانوادگی، استراتژی
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 10+

Splendor

تومان 1,000,000
 
 • دسته بندی : بازی کارتی , بازی فکری
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 12+

SPYFALL

تومان 1,000,000
   
 • تعداد نفرات: 3 تا 12 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 8+

FORBIDDEN SKY

تومان 1,700,000
 • دسته بندی: خانوادگی
 • تعداد نفرات: 2 تا 5 نفر
 • مدت زمان: 40 تا 80 دقیقه
 • گروه سنی : 16+

HIT Z ROAD

تومان 1,450,000
 • ندسته بندی: خانوادگی
 • تعداد نفرات: 1 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 10+

بازی رومیزی اتلندایس Atlandice

تومان 1,400,000
 
 • دسته بندی : خانوادگی
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 20 تا 40 دقیقه
 • گروه سنی : 10+