نمایش دادن همه 17 نتیجه

Azul Sintra

تومان 1,500,000
 
 • دسته بندی : خانوادگی، استراتژی
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 10+

بازی ایرانی وارث SENATORS

تومان 170,000
 • ناشر: الفان
 • دسته بندی : خانوادگی، استراتژی
 • تعداد نفرات: 3 تا 5 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 14+

ABYSS

تومان 1,400,000
 
 • دسته بندی : خانوادگی، استراتژی
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 10+

پشت پرده

تومان 110,000
 • ناشر: زینگو
 • دسته بندی : پارتی, کارتی
 • تعداد نفرات: 4 تا 6 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 13+

Splendor

تومان 1,000,000
 
 • دسته بندی : بازی کارتی , بازی فکری
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 12+

SPYFALL

تومان 1,000,000
   
 • تعداد نفرات: 3 تا 12 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 8+

FORBIDDEN SKY

تومان 1,700,000
 • دسته بندی: خانوادگی
 • تعداد نفرات: 2 تا 5 نفر
 • مدت زمان: 40 تا 80 دقیقه
 • گروه سنی : 16+

HIT Z ROAD

تومان 1,450,000
 • ندسته بندی: خانوادگی
 • تعداد نفرات: 1 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 10+

بازی رومیزی اتلندایس Atlandice

تومان 1,400,000
 
 • دسته بندی : خانوادگی
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 20 تا 40 دقیقه
 • گروه سنی : 10+

بازی ایرانی بلیتس کریگ BLITZKRIEG

تومان 258,000
 • ناشر: دایورژن
 • دسته بندی : خانوادگی و جنگی و استراتژیک
 • تعداد نفرات: 1 تا 2 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 14+

بازی فکری ایرانی ماه نو NOVA LUNA

تومان 200,000
 • ناشر: فان تایمز
 • دسته بندی : انتزاعی و خانوادگی
 • تعداد نفرات: 1 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 8+

الحمرا

تومان 345,000
 • ناشر: بالن گیمز
 • دسته بندی : خانوادگی، استراتژی
 • تعداد نفرات: 2 تا 6 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 8+

آخرین ایستگاه

تومان 249,900
 • ناشر: دورهمی
 • تعداد نفرات: 5 تا 12 نفر
 • مدت زمان: 15 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 16+

فرار از آتلانتیس SURVIVE: ESCAPE FROM ATLANTIS

تومان 440,000
 • ناشر: مانترا
 • دسته بندی: خانوادگی
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 40 تا 80 دقیقه
 • گروه سنی : 5+

شبکه نیرو Power Grid: Recharged Edition

تومان 360,000
 • ناشر: بازبازی
 • تعداد نفرات: 2 تا 6 نفر
 • مدت زمان: 90 تا 120 دقیقه
 • گروه سنی : 12+

ساتراپان

تومان 475,000
 • ناشر: مزیدستان
 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان: 30 تا 60 دقیقه
 • گروه سنی : 10+