آموزش

آموزش بازی استوژیت

/stojit-blog

بازی استوژیت یکی از محبوبترین بازی های فکری رومیزی شرکت هوپااست که نسخه ایرانی شده بازی Dixitاست.این بازی گروهی دارای کارت هایی با تصاویر مختلف است